PROIZVODI

Proizvodimo sve vrste kompleksnih fleksibilnih materijala. Za pakerice proizvodimo štampane rolne na svim vrstama materijala. Za proizvodjace koji pakuju poluautomatski, proizvodimo kese svih dimenzija, od 50 g do 2 kg proizvoda.

MONOFOLIJA

Polipropileni raznih debljina Multipak

Karakteristike:
dobra transparentnost i sjaj, vrlo dobra barijera na vlagu, dobra mehanička čvrstoća, termozavarivi.
Tehnika štampe je flekso do osam boja.

DUPLEX MATERIJALI

Kombinacija dva materijala

Karakteristike:
Duplex ambalaža odlikuje se izvanrednom barijerom za vlagu, kiseonik i aromu i kao takav čuva kvalitet proizvoda. Termozavarivi.
Kod kaširanja (Spajanja dva materijala) lepkovima bez rastvarača primenjuju se jednokomponentni i dvokomponentni lepkovi.
Maksimalna širina rolne 650 mm.
Tehnika štampe je flexo u osam boja.

TRIPLEX MATERIJALI

Karakteristike:
Triplex ambalaža koristi se za proizvode koji u osnovi imaju zahtev za barijerom na svetio, vlagu, kiseonik i aromu.
Mogućnost spajanja svih fleksibilnih materijala pri dobijanju troslojnih materijala.

Tehnika štampe je flekso do osam boja