Politika kvaliteta

PR Zlatan Omerović Ostalo štampanje Exclusive (u daljem tekstu Exclusive) izrađuje fleksibilne ambalaže sa i bez štampe za pakovanje raznih proizvoda.

Cilj organizacije Exclusive je da postane pouzdani isporučilac u pogledu kvaliteta svojih proizvoda i da svojim poslovanjem ispunimo očekivanja korisnika naših proizvoda i svih zainteresovanih strana.

Uspostavljeni sistem menadžmenta kvalitetom, u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, daje okvir za merenje i unapređenje naših ukupnih poslovnih performansi, podržava našu strategiju, olakšava kontinuirano poboljšanje i osigurava ispunjenje zahteva svih naših korisnika i drugih zainteresovanih strana.

Politika kvaliteta  zasnovana je na uspostavljanju i održavanju tržišno orijentisanog poslovnog sistema, uz stalno poboljšanje sistema menadžmenta kvalitetom i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeća.

Rukovodstvo organizacije Exclusive pokazuje liderstvo i posvećenost, i snosi odgovornost za uspostavljanje, implementaciju, integraciju i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom kroz:

  • Sprovođenje mera za povećanje zadovoljstva korisnika i svih zainteresovanih strana;
  • Ostvarenje liderske uloge rukovodstva;
  • Stalni razvoj resursa, kako ljudskih tako i materijalnih;
  • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u organizaciji Exclusive;
  • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika I zainteresovanih strana;
  • Stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda;
  • Utvrđivanje rizika i prilika radi pooljšanja, sprečavanja neželjenih efekata;
  • Odlučivanja na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka koji se odnose na proizvode;
  • Razvijanje partnerskih odnosa sa isporučiocima.

Sistem menadžmenta kvalitetom se prati, meri, preispituje i kontinualno poboljšava uz redovno izveštavanje i komunikaciju statusa i efikasnosti na svim nivoima organizacije Exclusive.

 

Realizacijom utvrđenih ciljeva kvaliteta organizacija Exclusive ostvaruje visoki nivo zadovoljstva korisnika, konkurentski položaj na tržištu, međusobno poverenje i saradnju sa svojim korisnicima, ali i zadovoljenje zahteva i težnji svih zainteresovanih strana.

Ostvarivanje ciljeva definisanih ovom Politikom je stalan zadatak svih zaposlenih u organizaciji Exclusive.